Velkommen
Om Econ Nordic

Econ Nordic tilbyr økonomistyring, ledelse og controlling on-demand. Vi utarbeider samfunns- og bedriftsøkonomiske analyser og holder kurs og foredrag innen økonomi, virksomhetsstyring og ledelse.  Vårt fokus er å hjelpe våre samarbeidspartnere å få det meste ut av sin organisasjon.

Ny teknologi og store fremsteg innen datahåndtering krever en redefinisjon av økonomifunksjonen for å lykkes i dagens marked. Vi hjelper våre partnere med å møte disse utfordringene ved å strømlinjeforme administrasjon og økonomi, identifisere og skreddersy riktig rapportering til riktig nivå og fristille interne ressurser til verdiskapende tiltak. Econ Nordic ble etablert i årsskiftet 2017/18, med grunntanken om å kunne tilføre bedrifter og organisasjoner økonomistøtte og prosjektledelse «on demand».  Den støtten du trenger, når du trenger den.

Våre kunder
Utsagn fra fornøyd kunde
«Econ Nordic leverte raskt og profesjonelt og vi er veldig fornøyde med tjenesten de leverte»

Edvard Moser

Professor Kavli Institute for Systems Neuroscience
VÅRE MEDARBEIDERE
Bli kjent med oss som jobber i Econ Nordic

Econ Nordic ble etablert i årsskiftet 2017/18, med grunntanken om å kunne tilføre bedrifter og organisasjoner økonomistøtte og prosjektledelse «on demand». Den støtten du trenger, når du trenger den.

Eirik Dønjar

Senior Partner
Eirik Dønjar har mastergrad i Samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen BI og EM Strasbourg Business School og har bred kunnskap og erfaring innen prosjektøkonomi, økonomi- og virksomhetsstyring, Eirik har lang erfaring fra forsvaret og gjennomføring av omfattende og komplekse prosjekter. Eirik er en av grunnleggerne av Econ Nordic.

Øyvind Lundenes

CEO & partner
Øyvind Lundenes er samfunnsøkonom fra NTNU med næringsøkonomi og statistikk som sine spesialområder. Han har bred erfaring fra en rekke prosjekter, og som økonomiansvarlig for flere store forskningsprosjekter. Øyvind har lang erfaring fra store omstillingsprosesser og innføring av nye systemer i offentlig sektor.  Øyvind er en av grunnleggerne av Econ Nordic.

Wilde Pütz-Fritzøe

Senior Associate
Wilde har en mastergrad i strategi og ledelse fra Universitetet i Lausanne (Sveits). Under tiden i Sveits arbeidet hun som konsulent i ulike sveitsiske selskaper som en del av studieløpet. Wilde har i tillegg flere års erfaring innen bedriftsutvikling og har arbeidet mye i skjæringspunktet mellom IT og strategi. Her har hun jobbet tett med store internasjonale selskaper i deres arbeid med digital transformasjon. Wilde er kreativ, utadvendt og elsker å høre på podcast.

Arne Øvereng

Manager
Arne er utdannet som revisor fra TØH, samt prosjektledelse fra BI. Han har lang og variert fartstid som økonomidirektør og Adm direktør i ulike bransjer. Spesialiteten er endringsprosjekter både innen økonomifunksjoner og virksomheter som helhet. Arne har ledet finansielle snuoperasjoner og kan med sin varierte erfaring raskt sette seg inn i problemstillinger og bidra til gode løsninger også for virksomheter med stort omstillingsbehov.

Peter Karlsaune

COO & partner
Peter er samfunnsviter utdannet ved NTNU og University of Wisconsin, Madison. Han har lang erfaring med prosjektledelse og personalledelse fra forskningssektoren og privat næringsliv. Hans spesialområder er personalledelse og styring av forskningsprosjekter, fra søknadsprosess til gjennomføring, drift og avslutning.

Morten Westby

Manager
Morten Westby har en bachelor og en master med fordypning i logistikk, finans og ledelse. Han er en svært erfaren controller med omfattende kunnskap og erfaring fra både prosjekt-, avdeling- og virksomhetsnivå. Morten har ledererfaring samt bred kompetanse innen implementering av nye systemer, behovskartlegging, innføring og opplæring.

Anders Langmaack Lindås

Senior Developer & partner
Anders Lindås har studert informatikk ved NTNU og er en full-stack utvikler med svært lang erfaring innen programvareutvikling, webutvikling og visuelle produksjoner. Han har erfaring fra en rekke utviklingsprosjekter fra både privat og offentlig sektor. Siden 2017 år har Anders fokusert på mulighetene innen AR/VR, kunstig intelligens og samarbeid på tvers av plattformer.

Mariann Gundersen

Associate & partner
Mariann Gundersen er Siviløkonom fra UiT Norges arktiske universitet med spesialisering innen marked og strategi. Hun har stor interesse for økonomistyring og strategiske prosesser i organisasjoner. Hun har erfaring fra organisering av større arrangementer og verdivurderinger i forbindelse med virksomhetsoverdragelse.

Even Richardsen Eliassen

Associate & partner
Even Eliassen har en mastergrad I finansiell økonomi fra NTNU med fagdybden i dataanalyse ved bruk av kvantitative metoder. Han har stor interesse for programmering og bruk av dataverktøy for å løse økonomiske problemstillinger. Even har også lang erfaring fra e-sport. Han har vært kaptein for Norges fremste Dota-lag og har vunnet flere store turneringer.

Sandra Pettersen

Associate
Sandra Pettersen er Siviløkonom fra NTNU med spesialisering innenfor økonomistyring og ledelse. Hun har stor interesse for digitale løsninger og hvordan disse kan bidra til å effektivisere arbeidsflyten på organisasjonsnivå. Sandra har erfaring fra endringsledelse og implementering av nye regnskapssystemer både i små og mer komplekse organisasjoner.

Asbjørn Olsen

Associate
Asbjørn Olsen har en mastergrad i finansiell økonomi fra NTNU med spesialisering i finansiell styring og kvantitative analyser. Han har stor interesse for risikostyring og bruk av ulike verktøy for finansiell modellering og dataanalyse, og jobber høsten 2022 med publisering av en artikkel om risikostyring. Asbjørn har også flere års erfaring innen bank og finans. 

Kevin Nordvoll

Associate
Kevin Nordvoll har mastergrad i global ledelse og bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Nord universitet med spesialisering i bærekraftig virksomhetsstyring og rapportering. Han har stor interesse for strategisk økonomistyring og verdiskapning i prosjekter. Han har erfaring fra omfattende internasjonale utviklingsprosjekter og organisering og konseptualisering av konferanser samt dataanalyse i store forskningsprosjekter.

Haider Qureshi

Associate
Haider er samfunnsøkonom fra NTNU, med spesialisering i statistikk og IT. Han har erfaring med datahåndtering, bærekraft og prosjektledelse, og har bidratt til utvikling og implementering av systemer som forbedrer operasjonell effektivitet i både små og store organisasjoner. 

Håkon Aune

Associate
Håkon Aune er i ferd med å fullføre en mastergrad som Siviløkonom hos NTNU med spesialisering i økonomistyring, og har fra tidligere en bachelorgrad innen økonomi og administrasjon hos Handelshøyskolen BI. Håkon har blant annet erfaring som økonomijournalist hos Finansavisen og Adresseavisen/MN24. 

Hannah Seggewiss

Associate
Hannah har studert internasjonal markedsføring ved NTNU og økonomi på University of Sunshinecoast i Australia. Hannah har en variert arbeidsbakgrunn og har erfaring med lønnsområdet og forskningsprosjekter fra både privat og offentlig sektor. På fritiden er Hannah en aktiv sunnfjording som trives best på hesteryggen eller med ski på beina.